Werkwijze

We beginnen met een intakegesprek, bedoeld om kennis te maken, de klacht(en) te bespreken, het doel van de behandelingen duidelijk te krijgen en te beoordelen wat wij samen kunnen doen.

We maken een behandelplan en beginnen met spiertesten, ik streef er altijd naar om tijdens het eerste bezoek de behandeling te starten.

Het is bij wet verplicht om samen een behandelovereenkomst te tekenen. Hiervoor moet je op de hoogte zijn van de algemene voorwaarden, vertrouwelijkheid van de behandelingen, (telefonische) bereikbaarheid van mij, mogelijke vergoeding van zorgverzekeraar, klachtenprocedure, werkwijze, privacy, betaling. Dit is allemaal te vinden op de website. Het scheelt veel tijd als je dit doorneemt voor de eerste behandeling.


Behandelprocedure:
1. bij een vervolgbehandeling bespreken we eerst hoe het gegaan is na de vorige behandeling
2. we bespreken de behandelvraag en het doel van de behandeling
3. we zoeken de onbalans(en) m.b.t. het gestelde doel met behulp van de spiertesten
4. we bewerken de onbalans(en) met behulp van behandeltechnieken waar ik voor opgeleid ben
5. we controleren het effect van de behandeling via de spiertest
6. we evalueren en bespreken wat je mogelijk zelf kunt doen ter ondersteuning van de 
   behandeling

 

Je blijft zelf altijd de baas over wat er gebeurd tijdens de behandeling. Als iets je niet aanstaat moet je dat altijd kenbaar maken.

 

Het komt soms voor dat mensen een reactie op de behandeling hebben, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, licht in het hoofd, onbestemd gevoel, wat emotioneler dan normaal, heel soms zelfs griepachtige verschijnselen. Dit is niet erg en is altijd tijdelijk.
Drink voldoende water, neem wat meer rust en luister naar je lichaam.