Voor wie?

Alles wat medisch is, hoort ter behandeling thuis bij een deskundige/arts uit het reguliere medische circuit.

Kinesiologie kan ondersteunend werken bij het oplossen van diverse klachten. Vooral bij onduidelijke en onverklaarbare klachten die in het reguliere circuit niet geduid kunnen worden en die mogelijk voortkomen uit energetische en/of emotionele blokkades kan kinesiologie veel betekenen.
Voorbeelden:

 • allergieën en intoleranties
 • vermoeidheid, burnout
 • stress
 • onduidelijke lichamelijke klachten of  zogenaamde vage klachten
 • (chronische) pijnklachten (steeds maar weer pijn op bepaalde plekken voelen terwijl er
   medisch geen oorzaak te vinden is, bijvoorbeeld buik-, hoofd-, nek- en rugpijn)
 • "niet lekker in je vel zitten", zenuwachtig voelen
 • trauma's (ernstige gebeurtenissen uit het verleden niet achter je kunnen laten)
 • angsten (bang zijn zonder duidelijke oorzaak of reden, negatief denken)
 • wanneer je denkt dat emoties een rol spelen bij je klachten
 • wanneer je denkt dat je afweer niet optimaal is
 • wanneer je iets wil veranderen maar het lukt niet
 • alles waarbij de balans verstoord is
 • groei en ontwikkeling

Behandeling kinderen en de wet

Alle leeftijden zijn welkom. Bij kinderen onder de 16 jaar is het bij wet verplicht dat beide ouders (mits beide ouders het ouderlijk gezag hebben), verzorgers of andere verantwoordelijke volwassenen schriftelijk toestemming geven voor de behandeling. Kinderen jonger dan 12 jaar behandel ik alleen in het bijzijn van een ouder, verzorger, of andere verantwoordelijke volwassene. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar is een begeleider niet noodzakelijk.